smile-1188654_1920.jpg

AVLYSNING ELLER UTSETTELSE AV TUREN. En gruppetur med for få deltakere kan avlyses.  Det samme kan skje hvis avgjørende grunner gjør at turen ikkje kan gjennomføres. Påmeldte får da tilbake innbetalte penger. Avlysning eller utsettelse skal varsles i personlig brev direkte til deltakerne. Det skal skje snarest, og aller senest 2 uker før avreise.

AVBESTILLING Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste tre ukene før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre lignende begivenheter. I slike tilfeller tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan ikkje avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten var eller burde vært kjent før bestilling.

AVBESTILLING MOT GEBYR Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure mer enn 120 dager før avreise, betales et gebyr på kr. 500 pr. person til dekning av adm. kostnader.  Ved avbestilling 120 - 40 dager før avreise betales  et beløp likt innbetalt depositum.  Mindre enn 40 dager før avreise betales turens pris i sin helhet. Dersom en reisende uteblir ved avreise eller er forhindret fra å reise p.g.a. manglende billett, pass eller andre dokument betales reisen i sin helhet.

Ved gruppeturer der flybilletter må betales i sin helhet på et tidlig tidspunkt, vil ikke depositumet bli refundert ved avbestilling uavhengig av når avbestillingen skjer. Tiramisu plikter å opplyse om dette på forhånd.

tiramisu-2897900_1280.jpg

Tiramisu følger bransjens generelle regler for avbestilling, se www.reiselivsforum.no. Vi forbeholder oss rett til prisendring ved store kursendringer. Tiramisu sender ut faktura med et depositumskrav stort kr. 3000 ved påmelding. Når du har betalt inn depositumsfakturaen til kontonr. 3202 20 42105, er du påmeldt turen.

 

 Tiramisu er medlem av Reisegarantifondet

Tiramisu er medlem av Reisegarantifondet

 

Påmeldingsregler

PRISER Kursen på euro har vært svært variabel de siste årene Dette gjør at Tiramisu må ta et prisforbehold, som tar opp i seg store valutaendringer.

PÅMELDINGSFRIST Alle har fordel av at påmelding skjer så tidlig som mulig, og senest 60 dager før turen. Tidlige påmeldinger er med på å sikre nok deltakere til at turene kan gjennomføres. Sene påmeldinger skaper usikkerhet og kan sette turen i fare for avlysning.

 

IMG_0406 (640 x 480).jpg

AVBESTILLINGSBESKYTTELSE OG REISEFORSIKRING For avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikringer må hver enkelt kontakte eget forsikringsselskap.

ANGÅENDE TILSLUTNING: Våre turer har vanligvis flyreise tur/retur Oslo. Vi kan hjelpe til med å booke tilslutning fra de største byene; Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand mot tillegg og kr 300,- i administrasjonsgebyr. Hvis du ikke ønsker å booke tilslutning gjennom oss, går vi ut fra at du møter gruppa i Oslo.